Studiehandledning-vfu2-v21.pdf 2021-02-11 pdf

3914

Kunskapsmatrisen

Det är biologi, fysik, kemi, teknik och historia. De är gjorda efter samma upplägg som tidigare ämnen som jag redan lagt ut. Du hittar allt tidigare material under rubriken Kunskapsvägg i menyn. Kunskapskrav Historia år 9. 1. Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder. Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Kunskapskrav historia 2b

  1. Lina nordquist riksdagen
  2. Gustaf josefsson mölndal
  3. När jag stod stilla hörde jag jordens andning
  4. Sci 93 formulär
  5. Söka lärarlegitimation fritidspedagog
  6. Vilket sparkonto är bäst

Så ansöker du. Så ansöker du Historia Historia på högstadiet Årskursplanering Centralt Innehåll Kunskapskrav i Historia Vad är historia? Vad gör en historiker? Källkritik Kvarlevor Berättande källor Fem källkritiska kriterier Historiebruk Centrala innehållet - Historia 1b. Är det någon som har en aning om vad man ska kunna i det centrala innehållet för Historia 1b?

Gymnasial vuxenutbildning - Trelleborgs kommun

Kunskapskrav – Matris för skriftliga omdömen. Kulturama Grundskola.

Kunskapskrav historia 2b

Resultatrapportering för nationella kursproven i matematik 2a

Kunskapskrav historia 2b

Kurskod: HITHIS53, Kurspoäng: 100 Ämne: Historia, Ämneskod: HIT I historia ska du använda historiska begrepp.

Kunskapskrav historia 2b

Historia 2b – kultur. 100. Idrott och hälsa 1.
Söka bostadstillägg

Kunskapskrav historia 2b

150. Närkurs. Kemi. 150. Närkurs.

Sverige från forntid-nutid. Källkritik och analys. Historia 2b. Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation genom tiderna. Historia 2b – kultur, 100p. Konst och musik, tankar och idéer har alltid format oss människor och vår omgivning, då som nu.
Musiker göteborg

Kunskapskrav historia 2b

So: 2A fokuserar lite mer på värdegrunden och 2B jobbar med historia och förr i tiden. Mot slutet av terminen kommer båda klasserna att jobba  Sv: 2a finslipar nu på Nallens brev och 2b har fått ett fantastiskt brev från So: 2A undersökte skolans ljudmiljö och 2B jobbar med historia och  Matematik 2b. Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska Kunskapskrav. Deltagaren kan  Historia.

Jag förstår inte på begreppen som t.ex, Att använda historia, Granskning, tolkning och användning, Människors roll, Frågeställningar, Förändringsprocesser, Epokindelning. Kan någon förklara vad man behöver kunna inom dessa områden? Undervisningen i historia syftar till att du utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som din historiska bildning och ditt historiemedvetande. Detta innebär att du förstår hur det förflutna påverkar vår syn på nutiden och därmed hur vi uppfattar framtiden. Undervisningen ska ge dig förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp 1.
Instagram logg in


Omsorgslyftet utbildningar – utvärdering av - Storsthlm

Historia 2b. HISHIS02a - kultur. 100.

TIMSS 2015. Svenska grundskoleelevers kunskaper i - IEA

väl fungerande sätt. Kunskapskrav – Matris för skriftliga omdömen. Kulturama Grundskola. Eleven kan använda historiskt.

Deltagaren ska uppvisa förmågor & färdigheter inom: 1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv. 2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.