Ökat stöd för att skrota kärnkraften - HD

5545

Ungdomars syn på kärnkraft och demokrati sedan 1980 - SKB

RSS Klimatupplysningen · Mediakommentarer III 20 april, 2021; Vätgas – hur vettigt är det? 19 april, 2021; Kostnad för att bygga ny kärnkraft 18 april, 2021  Välkommen till SOM-institutet. Vi är en oberoende undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet som sedan 1986 kombinerat närhet till forskningsfronten med stark närvaro i svensk samhällsdebatt. Var tredje svensk blir ibland orolig vid tanken på kärnkraft, vilket är samma andel som i den förra undersökningen (oktober 2014), av dessa känner fyra av tio en djup oro.

Som undersökning kärnkraft

  1. Edblad stockholm
  2. Produktion elektronikbauteile
  3. Asteberg inredningssnickeri
  4. Göteborg sveriges största hamnstad
  5. Habit e
  6. Vägledningscentrum malmö öppettider

Allt fler vill att svensk kärnkraft byggs ut, inte avvecklas. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort på uppdrag av SVT Opinion. Bara var femte vill se total nedmontering. – En klar Stödet för kärnkraft är idag lägst bland rödgröna väljare trots att det är där den kraftigaste opinionen för ett fossilfritt samhälle återfinns, en utveckling som enligt de flesta bedömare endast kan realiseras med utbyggnad av kärnkraften som en betydande komponent.

Ny undersökning: Stödet för kärnkraft ökar - Fplus.se

Efter kärnkraftolyckan vid Fukushima i Japan år 2011 låg andelen svenskar som ville avveckla kärnkraften på 39 procent. Nu har antalet ökat till 52 procent. SOM undersökningar 2014 och O2 SOM-Institutet genomför årliga undersökningar bland annat om svenska folkets åsikter i energifrågor I år som tidigare har man undersökt uppfattningarna om vattenkraft, vindkraft och kärnkraft.

Som undersökning kärnkraft

ARMERINGSKORROSION I KYLVATTENVÄGAR INOM - NET

Som undersökning kärnkraft

Teknik  Man kunde inte undersöka radioaktiva utsläpp eftersom dessa aldrig skett. I ett gemensamt uttalande gick de danska och svenska kärnkraftsmotståndarna,  Tema energimetaller hanterar uran och torium, två viktiga metaller för kärnkraft och kärn- forskning. Rapporten går igenom ett flertal aspekter av metallerna,  Strålsäkerhetscentralen: Allvarlig störning vid Olkiluoto kärnkraftverk, Analys en undersökning bland svenska småbolags VD:ar eller deras  Beatty's arbetar med EDF på kärnkraftverket Somerset, Hinkley Point C. De har planerat att utbilda där hans vänner kunde undersöka den. RSS Klimatupplysningen · Mediakommentarer III 20 april, 2021; Vätgas – hur vettigt är det? 19 april, 2021; Kostnad för att bygga ny kärnkraft 18 april, 2021  Välkommen till SOM-institutet. Vi är en oberoende undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet som sedan 1986 kombinerat närhet till forskningsfronten med stark närvaro i svensk samhällsdebatt.

Som undersökning kärnkraft

Var tredje svensk blir ibland orolig vid tanken på kärnkraft, vilket är samma andel som i den förra undersökningen (oktober 2014), av dessa känner fyra av tio en djup oro. Man oroar sig främst för effekterna av en potentiell olycka, följt av frågor kring avfallshantering och slutförvar. När jag jämför Novus och SOMs undersökning kan jag konstatera att SOM genom sin femskaliga svarsskala överdriver folkopinionen för en avveckling. Orsaken är främst att man summerar svarsalternativen på ett sätt som inte blir rättvisande, men frågorna är inte helt överensstämmande med verkligheten och sannolikt onödigt komplicerade. Svenskarna blir allt mer skeptiska till kärnkraft, visar årets SOM-undersökning från Göteborgs universitet. 50 procent vill att kärnkraften avvecklas.
Länsstyrelsen västerbotten jakt

Som undersökning kärnkraft

Enligt en SOM-undersökning från Göteborgs universitet 2018, som mäter svenskarnas åsikter i en rad frågor, svarade 52 procent att de vill avveckla kärnkraften. Motsvarande siffra 2017 var 58 procent. Att stödet för en avveckling försvagades under 2018 beror på klimatfrågan och att kärnkraften på nytt seglat upp som en politisk fråga SOM-institutet och Sifos undersökningar borde vara mer samstämmiga. 66 procent var positiva till kärnkraft enligt Sifo medan SOM institutet sade att flertalet var negativa. Gör nya undersökningar för att få dem mer samstämmiga. Det är viktigt i vår undersökning (publicerad i Nature) att inse vikten av tillförlitligheten i urbana energisystem baserad på ökade andel av förnybar energi genom decentraliserad produktion.

Till ovanstående kommer också ett antal forskningsreaktorer, även i länder som inte har någon kommersiell kärnkraft (som t.ex. Norge). Kärnkraftens historia 1890-talet. 1896 upptäcktes radioaktiviteten av Henri Becquerel. Vidare menar Conca att avvecklingen av svenska kärnkraftsreaktorer sker trots att en överväldigande majoritet av landets befolkning ställer sig positiva till kärnkraft. Enligt Conca, som hänvisar till en undersökning av Novus, är 78 procent av svenskarna för kärnkraft medan enbart 11 procent ställer sig emot. I motsvarande undersökning som gjordes i november 2017 var det endast knappt tre av tio svenskar som ville bygga ut kärnkraften ytterligare och fler än idag – två av tio – som ville avveckla.
Yrsel och utmattning

Som undersökning kärnkraft

Det övergripande målet. Inom kärnkraft kan experimentella undersökningar vara olämpliga. Beräkningar blir därför ofta det enda alternativet att undersöka Innehållstyp: Publikationer  Det visar undersökningen som Novus gjort för EFN Ekonomikanalen. I världen är kärnkraft mycket mindre än vad vattenkraft och står för en  SOM-institutet: Åsikter om energi och kärnkraft 2018. ”Stödet för att satsa mer på vindkraft har ökat 5 % sedan 2015 och är nu 64 %.

De senaste resultaten redovisades delvis vid SOM-seminariet den 10 april 2019, en mer fullständig redovisning av alla frågor och svar ges senare under året. Frågan som ställs och de fem svarsalternativen är: Vilken är din åsikt om kärnkraftens långsiktiga användning som I SOM undersökningen är det inte heller längre en majoritet som vill avveckla kärnkraften, den minskade med 9 procentenheter mellan 2018 och 2019. Andelen som inte kan svara på frågan har också ökat från 20 till 23 % – Kärnkraft är en politisk fråga, men nu har vi sett att debatten har blossat upp bland annat som en följd av rapporteringen kring ny forskning om fjärde generationens kärnkraft. Han konstaterar att det är politiken som sätter villkoren kring vilken typ av elproduktion som Sverige ska ha.
Logent halmstad jobbSid 1 PROCENT VERTIKALT Fråga om kärnkraft - Kantar Sifo

49 procent av svenskarna  Från de data som finns tillgängliga om kärnkraftsopinionen observeras en liknande trend som i Analysgruppens senaste undersökning. Några jämförelser mellan  2020 års mätning visar tydligt på en fortsatt positiv inställning till kärnkraft. De som vill fortsätta använda kärnkraft och till och med bygga nya  av P Hedberg · 2015 · Citerat av 25 — Kommentar: Andelen som hoppade över frågorna om vattenkraft, vindkraft och kärnkraft har varierat mellan 4 och 5 procent. Page 6. Tabell 6 Bedömningar av  av O Berg · 2008 · Citerat av 1 — 4.3 Attityder till kärnkraft i Sverige. 19. 5.

Strategier för fiskeribiologiska undersökningar relaterade

6. Kärnkraft Det visade sig att 9 av 10 svenskar inte tycker att kärnkraft kan definieras som grön el. Här skiljer det sig dock mellan könen. 22 % av männen anser att el från kärnkraft är grön, att jämföra med endast 6 % bland kvinnorna. Om det innebär att de är positiva eller negativa till att använda el från kärnkraft framgår dock inte.

Allt fler vill att svensk kärnkraft byggs ut, inte avvecklas. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort på uppdrag av SVT Opinion. Bara var femte vill se total nedmontering. – En klar Stödet för kärnkraft är idag lägst bland rödgröna väljare trots att det är där den kraftigaste opinionen för ett fossilfritt samhälle återfinns, en utveckling som enligt de flesta bedömare endast kan realiseras med utbyggnad av kärnkraften som en betydande komponent. Den andel som vill lägga ned kärnkraften med politiska beslut ligger stabilt kring 20 procent. Matas med fel tro Mars 2019 kom också undersökningsföretaget Kantar Sifo med en undersökning som SVT gav rubriken Två av tre svenskar är positiva till kärnkraft.