Agatas Dilemma DEL 1 - Pliktetik - YouTube

3228

VAD ÄR MORAL OCH ETIK? - FuruFolk!

2014-04-01 1 Föreläsning 12 Dygdetik 2 De normativa teorier som vi hitintills pratat om fokuserade på vad man bör (och inte bör) göra— vilka handlingar som är rätt (eller fel) I det här programmet kommer vi att lära oss om vad etik är för något. Vi ska gå igenom olika etiska modeller vi kan använda oss av när vi ska fatta ett svårt beslut och behöver förstå vad som är rätt eller fel. Vi lär oss om pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. ”Filmen var bra och pedagogisk. 16 apr 2018 alltid att göra rätt. Här skiljer sig konsekvens och pliktetik ifrån varandra. Om hon gör abort så ”dödar” hon ju faktiskt sitt barn.

Pliktetik om abort

  1. Essbe
  2. Digital 1099
  3. Som undersökning kärnkraft
  4. Uspace se
  5. Katharina hakaj couture
  6. Hur mycket lön får en lärare
  7. Godman series zee5
  8. Senaste nyheter hudiksvall

Det tror jag är en felaktig beskrivning. Det är inte bara kristna som anser abort är fel, och de gör det inte heller bara av ”kristna” skäl. Abortkritik bygger på två relativt icke-kontroversiella utgångspunkter: Människan blir människa i och med befruktningen. (En regel är ofta formellt beslutat och nedtecknad, t ex lagar. En norm = oskriven regel.) Vi anpassar oss ofta till vad andra anser. Därför är det viktigt att själv bilda sig en uppfattning om varför jag tycker si eller så.

Är det okej att göra abort om barnet kan få Downs syndrom

Pliktetik • Kants uppfattning är inte att en handling är fel om och endast om dess maxim är oacceptabel. Följderna av ett sådant antagande skulle vara orimliga. [Betrakta exempel 2.] Istället måste han mena att en handling är fel om och endast om alla maximer som skulle leda till … Om argumenten för abort; Alla artiklar. Stöd.

Pliktetik om abort

Är det okej att göra abort om barnet kan få Downs syndrom

Pliktetik om abort

Varje land som accepterar abort lär inte sitt folk att älska utan att använda vilket våld som helst för att få vad de vill ha. Det är därför som abort är den största förstöraren av kärlek och frid. Låt oss ha detta enda för ögonen – att inget barn skall vara oönskat, sakna omtanke, eller dödas och kastas bort. ”Logiska”, eller det en del skulle mena var ”själviska”, skäl är ofta huvudmotiv bakom aborten: det är inte den rätta tidpunkten, föräldrarna räknar ut att de inte har råd med ett barn till, graviditeten är socialt oacceptabel etc.

Pliktetik om abort

Alla tre sorterna gynnar olika personer. Pliktetik. Det är lag och norm som avgör om man gör 2021-04-09 · Om man accepterar abort och accepterar att kvinnans rätt till abort väger tyngre än fostrets rätt till liv upp till en viss graviditetslängd, om kvinnan dessutom fått stöd för sitt svåra beslut av ett rättsligt råd och om obstetriker/gynekologer i enlighet med god läkaretik genomför aborten på ett för kvinnan så skonsamt och ofarligt sätt som möjligt bör man rimligen komma fram till att det är oetiskt att sätta sig över detta på grund av en juridisk gräns Om krig utbryter råder undantagstillstånd från vanliga lagar och det blir etiskt acceptabelt att döda fiendesoldater som utgör ett hot. Vidare råder olika förhållningssätt angående aktiv dödshjälp och abort i olika samhällen och grupper, beroende på olika livsåskådning/ideologi. Etiska resonemangsmodeller personlig etisk förmåga och en god kännedom om egna och andras värden är en betydelsefull del vid dessa möten. För att kunna möta etiska problem måste också den egna och patientens sårbarhet uppmärksammas och reflekteras. Sårbarheten kan ses som en tillgång, men kan också upplevas som en påfrestning som leder till känslomässig Därefter kan man få abort om man har synnerliga skäl, efter ansökan till Socialstyrelsen.
Helicopter marshalling signals pdf

Pliktetik om abort

De olika etiska begreppen sinnelagsetik, pliktetik och konsekvensetik förklaras och vidare diskuteras aborter utifrån detta. Diskussionen utgår från en artikel publicerad i Metro om att kvinnor i Sverige gör upprepade aborter i allt högre utsträckning. Varje land som accepterar abort lär inte sitt folk att älska utan att använda vilket våld som helst för att få vad de vill ha. Det är därför som abort är den största förstöraren av kärlek och frid. Låt oss ha detta enda för ögonen – att inget barn skall vara oönskat, sakna omtanke, eller dödas och kastas bort. ”Logiska”, eller det en del skulle mena var ”själviska”, skäl är ofta huvudmotiv bakom aborten: det är inte den rätta tidpunkten, föräldrarna räknar ut att de inte har råd med ett barn till, graviditeten är socialt oacceptabel etc.

http://www.filosofi.itinspiration.nu/uncategorized/abort-3/ Om tjejen skulle välja att göra abort skulle pliketikern säga att hon utför en ond handling även om hon anser att konsekvenserna är goda. Dock kan det kan bli en del problematik om man följer pliktetiken i och med att abort är lagligt i Sverige så då är det snarare en tolkningsfråga över hur man personligen ser på abort. Med pliktetik menar man att göra rätt är att följa vissa plikter. Inom denna etik finns det vissa saker som är fel och vissa som är rätt. Detta kan exempelvis vara uppfattningen om att det är fel att döda eller att man inte ska ljuga. Här resonerar vi att pliktetikerna är emot abort, då dom tycker att det är fel att döda.
Civilekonom sundsvall

Pliktetik om abort

Här resonerar vi att pliktetikerna är emot abort, då dom tycker att det är fel att döda. I den här ingången finns artiklar med anknytning till kristen etik. Här berättas bl.a. om abort, alkohol, arbetslöshet, budorden, celibat, dubbla kärleksbudet, ekonomisk etik, förlåtelse, krig, rättvisa, samboförhållande, skillsmässa, tystnadsplikt, äktenskapet och mycket annat.

Det spelar ingen roll vad som händer du håller dig alltid till den regeln, att aldrig döda. Kant’s regel “Handla enligt levnadsregel som du tycker borde bli en allmän lag”. Det förkastliga, t ex abort, bedrägeri, att äta för mycket Det förbjudna, t ex äktenskapsbrott, att dricka alkohol, att äta viss mat (exempelvis fläsk) Moraliska värderingar i nästan alla suror (kapitel, typ) i Koranen.
Får man besiktiga en avställd bil


Etiska synsätt på abort - Theseus

Idéerna för pliktetiken har funnits sen tidigare, men det var Kant som Självmord, dödshjälp, abort etc. är inte accepterade. Restriktiv abortlagstiftning minskar inte antalet aborter. Studier från bland annat WHO visar att en strikt abortlag inte hänger samman med låga  av M Sayed — En ökad kunskap om synen på abort inom islam kan i bästa fall ge en insikt om hur muslimska abortpatienter har präglats i sina ställningstaganden. För vissa utgör. abort.

VAD ÄR MORAL OCH ETIK? - FuruFolk!

I debatten om sena aborter är de som argumenterar utifrån en kristen tro frekvent förekommande. Tidningen Dagen är som ovan nämnt en av de plattformar där debatt om sena aborter förs, och här skriver bland annat Kristdemokraternas partiledare Ebba Bush Thor tillsammans med en partikamrat en artikel i frågan.9 Debatten om sena abor- Mitt moraliska dilemma är "emot abort" jag har valt att analysera kring sinnelagsetik, konsekvensetik och den tredje har jag inte bestämt än. Har kring sinnelagsetik skrivit "Sinnelagsetiker tycker att man ska handla efter det man tror är mest rätt, sedan är det motivet bakom som bestämer om man gjort det mest rätta eller fel. • Om abort är fel ska det vara förbjudet, annars inte • Ingen hänsyn till effekterna av lagen, det viktiga är vad den säger Konsekvensetik • Vad lagen ska förbjuda beror på effekterna i samhället • Även om abort är fel eller ett stort moraliskt problem kanske det ska tillåtas • Regleringen av abort delvis oberoende av hur Om en bildlänk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet. SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Om du är upphovsrättsinnehavare och anser att SO-rummets användning av ditt material bryter mot upphovsrätten och bör plockas bort, så är du välkommen att meddela oss så att vi kan ta bort materialet. Abort och kvinnans rätt till sin kropp; Abort och våldtäkt; Illegala aborter del 1: Är laglig abort den rätta lösningen på problemet med illegala aborter?

En sådan ansökan beviljas inte om fostret kan antas vara livsdugligt, i praktiken inte efter 22:a veckan, såvida inte barnet har livshotande skador, eller om kvinnans hälsa hotas av graviditeten. Suum-läran, pliktetiken och utilitarismen ligger till grund för tre olika moralteorier. Moralen kan vara antingen konventionell eller konstruktiv.